Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

Whirlpool

Whirlpool White Gas Dryer Used and Working 888768

Whirlpool White Gas Dryer Used and Working 888768

Giá thông thường $300.00 USD
Giá thông thường $500.00 USD Giá ưu đãi $300.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Brand : Whirlpool
Model : WGD6200SW
Type : Gas Dryer
Condition : Used
Color : White
Sku : 888768

Price : $ 300

SKU:888768

  • Contact Us 408-791-4177
  • Delivery Starting at $ 100 , CALL FOR MORE INFORMATION
  • 748 S 1st , San Jose CA 95113
Xem toàn bộ chi tiết