Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 7

Whirlpool

Whirlpool Heavy Duty Commercial Top Load Washer Coin Operated 888135

Whirlpool Heavy Duty Commercial Top Load Washer Coin Operated 888135

Giá thông thường $650.00 USD
Giá thông thường $800.00 USD Giá ưu đãi $650.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

SKU: 888135
Brand: Whirlpool
Type: Top Load Commercial Washer
Model: cam2752kq0
Color: White
Price: $ 650

SKU:888135

  • Contact Us 408-791-4177
  • Delivery Starting at $ 100 , CALL FOR MORE INFORMATION
  • 748 S 1st , San Jose CA 95113
Xem toàn bộ chi tiết