Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 8

Kenmore

Kenmore 80 Series Heavy Duty Top Load Washer in White 888133

Kenmore 80 Series Heavy Duty Top Load Washer in White 888133

Giá thông thường $400.00 USD
Giá thông thường $500.00 USD Giá ưu đãi $400.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

SKU: 888133
Brand: Kenmore 80 Series
Type: Top Load Washer
Model: 110.26862501
Color: White
Price: $ 400

SKU:888133

  • Contact Us 408-791-4177
  • Delivery Starting at $ 100 , CALL FOR MORE INFORMATION
  • 748 S 1st , San Jose CA 95113
Xem toàn bộ chi tiết