Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 8

Magic Chef

37" Magic Chef White Chest Freezer with 7 cu.ft Capacity 999208

37" Magic Chef White Chest Freezer with 7 cu.ft Capacity 999208

Giá thông thường $200.00 USD
Giá thông thường $599.00 USD Giá ưu đãi $200.00 USD
Giảm giá Đã bán hết


SKU: 999208
Brand: Magic Chef
Type: Chest Freezer
Model: HMCF7W2
Color: White
Price: $ 200


SKU:999208

  • Contact Us 408-791-4177
  • Delivery Starting at $ 100 , CALL FOR MORE INFORMATION
  • 748 S 1st , San Jose CA 95113
Xem toàn bộ chi tiết