Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 5

Samsung

30" 1.7 cu.ft Samsung Stainless Steel Over The Range Microwave / Hood 888216

30" 1.7 cu.ft Samsung Stainless Steel Over The Range Microwave / Hood 888216

Giá thông thường $300.00 USD
Giá thông thường $499.00 USD Giá ưu đãi $300.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

SKU: 888216
Brand: Samsung
Type: Over The Range
Model: mc17t8000cs
Color: Stainless Steel
Price: $ 300


SKU:888216

  • Contact Us 408-791-4177
  • Delivery Starting at $ 100 , CALL FOR MORE INFORMATION
  • 748 S 1st , San Jose CA 95113
Xem toàn bộ chi tiết